Biserica

În satul Griviţa a existat un cimitir cu biserică, în partea de nord a satului, care purta hramul ,,Sfântului Dumitru”, construită în anul 1885, din vălătuci şi bârne, iar în interior avea icoane pictate de Jean C. Buiuc pictor din satul Griviţa.
Această biserică – cimitir a dăinuit până la cutremurul din anul 1940 când s-a dărâmat complet.
În afară de localnici în satul Griviţa este înmormântat marele filantrop Stroe S. Belloescu, inginer şi profesor de matematică, decedat la data de 20 octombrie 1912 la vârsta de 79 ani. Mormântul său se află între şcoala şi biserica satului, construit cu două locuri alăturate, unde urma să fie depusă şi dna. Raluca Belloescu, soţia acestuia.
D-na Raluca Belloescu, născută Vidraşcu, a decedat la data de 17 mai 1921, în Bucureşti unde se retrăsese, după ce părăsise casa din Bârlad. În anul 1928 osemintele au fost aduse în Griviţa şi depuse alături de ale soţului.
În satul Griviţa s-a construit în anul 1904 un sfânt locaş de către marele filantrop şi ctitor Stroe S. Belloescu.
Biserica care poartă hramul ,,Sfinţilor Constantin şi Elena” este construită de meşteri necunoscuţi, din cărămidă, pe blocuri de beton şi blocuri de piatră cioplită. Turla bisericii s-a dărâmat la cutremurul din anul 1940 după care a foist refăcută.
Pictura a fost executată odată cu construcţia bisericii de pictorul Ioan Ioanid din Bucureşti, în stilul renaşterii. A fost renovată şi completată în întregime în anul 1981 şi 1987 de pictorul Neagu Grigore din Bucureşti, din cauza deteriorării din timpul cutremurelor din anii 1977 şi 1986.
Catapetesma este executată din stejar, de către sculptorul C.M. Babcic din Bucureşti, cu caractere bizantine. Întrucât era dată cu baiţ negru, în anul 1981 cu ocazia primei renovări a picturii, a fost spălată, aducându-se la culoarea naturală a stejarului.
În anul 1981 s-a construit, în curtea bisericii, clopotniţa şi cancelaria parohiei, precum şi gardul din beton.

Preoţii care au slujit de-a lungul timpului sunt următorii:
– preot Buiuc Constantin 1880-1918
– preot Filip Ioan 1918-1922
– preot I. Vasilescu 1922-1940
– preot Damian Constantin 1940-1978
– preot Bostaca Nicolae 1978-2004
– preot Neştian Neculai 2004
Chiar dacă hramul bisericii este de ,,Sfinţii Constantin şi Elena”, hramul satului este pe data de 26 octombrie de ,,Sfântu Dumitru”, hramul fostei biserici care s-a dărâmat complet la cutremurul din anul 1940.

În satele Trestiana şi Odaia-Bursucani, bisericile au fost construite de ctitorul Stroe S. Belloescu, hramul satului Trestiana este pe data de 8 septembrie de ,,Naşterea Sfintei Marii,, iar hramul satului Odaia-Bursucani este pe data de 15 august de ,, Adormirea Maicii Domnului,,.