Dispoziţii emise de primar, cu caracter normativ

Dispoyitia nr. 66/12.03.2021 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 65/10.03.2021 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 81/2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol

Dispozitia nr. 32/19.02.2021 privind convocarea Consiliului local Grivita in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 30/12.02.2021 privind stabilirea componentei Comisiei pentru probleme de aparare

Dispozitia nr. 8/21.01.2021 privind convocarea Consiliului local Grivita in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 6/15.01.2021 privind convocarea Consiliului local Grivita in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 4/6.01.2021 privind convocarea Consiliului local Grivita in sedinta extraordinara, convocata de indata

Dispozitia nr. 3/6.01.2021 privind constituirea grupului de lucru in vederea implementarii programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

Dispozitia nr. 275/22.12.2020 privind desemnarea persoanelor care gestioneaza bunuri si valori la nivelul Primariei comunei Grivita

Dispozitia nr. 271/22.12.2020 privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Grivita

Dispozitia nr. 270/22.12.2020 privind convocarea Consiliului local Grivita in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 261/11.12.2020 privind convocarea Consiliului local Grivita, in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 257/07.12.2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului: “Înfiinţare sistem de distribuție inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”

Dispozitia nr. 256/07.12.2020 privind convocarea Consiliului local Grivita in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 248/27.11.2020 pentru transferul unor sume in interiorul aceluiasi capitol bugetar

Dispozitia nr. 247/26.11.2020 privind convocarea Consiliului local Grivita, in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 243/20.11.2020 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Grivita, in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Stroe Belloescu Grivita

Dispozitia nr. 237/12.11.2020 privind convocarea Consiliului local Grivita, in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 235/06.11.2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului Dotarea unităților de învățământ din comuna Grivița, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”

Dispozitia nr. 234/04.11.2020 privind convocarea Consiliului local Grivita, in sedinta extraordinara, convocata de indata

Dispozitia nr. 233/04.11.2020 pentru delimitarea locurilor speciale pentru afisajul electoral din comuna Grivita, pe perioada alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

Dispozitia nr. 232/02.11.2020 privind delegarea atributiilor de stare civila

Dispozitia nr. 203/23 septembrie 2020 privind desemnarea persoanelor responsabile cu indepartarea materialelor de propaganda electorala

Dispozitia nr. 194/17 septembrie 2020 privind convocarea Consiliului local Grivita in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 193/17 septembrie 2020 privind constituirea Comisiei de inventariere, pentru anul 2020, a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judetean Vaslui, aflate in administrarea Consiliului local Grivita

Dispozitia nr. 192/10 septembrie 2020 pentru transferul unor sume in interiorul aveluiasi capitol bugetar

Dispozitia nr. 184/25 august 2020 pentru delimitarea locurilor speciale pentru afisajul electoral din comuna Grivita pentru perioada alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020

Dispozitia nr. 182/25 august 2020 privind constituirea grupului de lucru S.N.S.E.D. la nivelul comunei Grivita

Dispozitia nr. 181/21 august 2020 privind convocarea Consiliului local Grivita in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 170/06 august 2020 privind numirea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie comunala Nr. 42 Grivita

Dispozitia nr. 160/28 iulie 2020 pentru desemnarea persoanelor care vor ţine evidenţa persoanelor aflate în carantină sau izolare

Dispozitia nr. 159/24.07.2020 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 158/23.07.2020 privind transferul unor sume în interiorul aceluiaşi capitol bugetar 

Dispoziţia nr. 152/08 iulie 2020 privind modificarea sediului secţiei de votare, din satul Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui

Dispozitia nr. 140/24.06.2020 privind desemnarea membrilor Comisiei comunale pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor

Dispozitia nr. 135/23.06.2020 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 118/22.05.2020 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 106/24.04.2020 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 88/25.03.2020 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 86/23.03.2020 privind transferul unor sume în interiorul aceluiaşi capitol bugetar

Dispozitia nr. 81/19.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol

Dispozitia 78/18.03.2020 pentru stabilirea măsurilor organizatorice pentru desfăşurarea activităţii la nivelul Primăriei comunei Griviţa pe perioada stării de urgenţă

Dispozitia nr 77/17.03.2020 pentru desemnarea persoanelor care vor ţine evidenţa celor aflaţi în izolare la domiciliu

Dispozitia 76/11.03.2020 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă extraordinară

Dispozitia 73/11.03.2020 privind transferul unor sume îm interiorul aceluiaşi capitol bugetar

Dispozitia 54/14.02.2020 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară

Dispozitia 11/27.01.2020 pentru desemnarea persoanei care să efectueze inspecţia fiscală la contribuabilii persoane juridice din comuna Griviţa

Dispozitia 6/20.01.2020 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară

Dispozitia 1/08.01.2020 privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă extraordinară, convocată de îndată