Educatie

În satul Griviţa funcţionează Scoala gimnazială Stroe Belloescu, cu nivel de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial.

Instituţia de învăţământ are în componenţa următoarele unităţi:
– Şcoala gimnazială sat Trestiana – ciclul primar şi gimnazial ;
– Şcoala primară sat Odaia Bursucani – ciclu primar ;
– Grădiniţa cu program normal – sat Griviţa – preşcolar ;
– Grădiniţa cu program normal – sat Trestiana – preşcolar
– Grădiniţa cu program normal – sat Odaia Bursucani – preşcolar