Hotarari ale consiliului local

 
Începând cu anul 2020, hotărârile Consiliului local Griviţa sunt afişate la secţiunea Monitorul Oficial local
2019
Hotararea 64/23.12.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 63/23.12.2019 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,Construire fermă de reproducţie găini rase grele”
Hotararea 62/23.12.2019 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Griviţa, conform OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
Hotararea 61/23.12.2019 privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol al comunei Griviţa, județul Vaslui
Hotararea 60/23.12.2019 privind aprobarea scoaterii din evidenţă a creanţelor fiscale – amenzi pentru persoanele decedate
Hotararea 59/23.12.2019 privind aprobarea scoaterii din evidenţă şi trecerea într-o evidenţă separată a debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate
Hotararea 58/09.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2019
Hotararea 57/29.11.2019 privind aprobarea plăţii cotizaţiei comunei Griviţa pentru funcţionarea Asociaţiei “GAL COVURLUI”
Hotararea 56/29.11.2019 privind aprobarea devizului general actualizat – faza PTh şi majorarea valorii totale neeligibile aferente proiectului de investiţii: „Înfiinţarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”Anexa 1
Hotararea 55/29.11.2019 privind aprobarea cuantumului burselor şcolare acordate de Şcoala Gimnazială “Stroe Belloescu” Griviţa pentru anul școlar 2019-2020
Hotararea 54/29.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2019
Hotararea 53/30.10.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 52/30.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”Colectare şi evacuare ape pluviale pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor, sat Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 51/30.10.2019 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa … Anexa 1Anexa 2
Hotararea 50/30.10.2019 privind aprobarea achiziţiei unei autoutilitare
Hotararea 49/30.10.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii:”Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Grivița, județul Vaslui”
Hotararea 48/30.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Grivița, județul  Vaslui”
Hotararea 47/30.10.2019 privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020”
Hotararea 46/30.10.2019 privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul privat în domeniul public al Comunei Griviţa și darea în administrare în vederea construirii Variantei de ocolire a municipiului Bârlad
Hotararea 45/30.10.2019 privind aprobarea atestării în domeniul privat al comunei Griviţa a unor terenuri
Hotararea 44/30.10.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestru III, anul 2019
Hotararea 43/30.09.2019 privind aprobarea atestării în domeniul privat  al comunei Griviţa a unor terenuri … Anexa 1Anexa 2
Hotararea 42/30.09.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Griviţa
Hotararea 41/30.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Griviţa în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Stroe Belloescu Griviţa
Hotararea 40/30.09.2019 privind aprobarea realizării unor lucrări pe domeniul public sau privat al comunei Griviţa în vederea realizării obiectivului: „Construire reţea subterană de fibră optică interurbană pentru furnizare de comunicaţii electronice”
Hotararea 39/30.09.2019 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
Hotararea 38/30.09.2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă
Hotararea 37/30.09.2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă
Hotararea 36/30.09.2019 privind aprobarea decontării transportului elevei Irimescu Beatrice Gabriela pe ruta Trestiana – Bârlad
Hotararea 35/30.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2019
Hotararea 34/30.08.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 33/30.08.2019 privind anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al comunei Griviţa
Hotararea 32/30.08.2019 privind aprobarea actualizării documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: „Modernizare şi extindere Şcoala gimnazială „Stroe Belloescu” sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 31/30.08.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a spaţiului cu destinaţia cabinet medical, situat în satul Griviţa
Hotararea 30/30.08.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru semestrul I, anul 2019
Hotararea 29/30.08.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2019
Hotararea 28/28.06.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 27/28.06.2019 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 26/28.06.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2019
Hotararea 23/31.05.2019 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul I, anul 2019
Hotararea 24/31.05.2019 privind privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa
Hotararea 25/31.05.2019 privind aprobarea angajării unui avocat în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Griviţa în dosarele, aflate pe rolul instanțelor de judecată
Hotararea 15/24.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2020-2022 al comunei Griviţa
Hotararea 16/24.04.2019 privind aprobarea instituirii bursei Stroe Belloescu şi a condiţiilor de acordare, pentru studenţii care au domiciliul pe raza comunei Griviţa
Hotararea 17/24.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziţii, a investiţiei “Extindere reţea canalizare în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 18/24.04.2019 pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001
Hotararea 19/24.04.2019 privind actualizarea cu rata inflaţiei şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 …. continuare
Hotararea 20/24.04.2019 privind aprobarea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Primăriei comunei Griviţa
Hotararea 21/24.04.2019 privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan situat în sat Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui …. continuare …. continuare
Hotararea 22/24.04.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
 

Proces verbal sedinta 20.03.2019

Hotararea 10/20.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 14/2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie „Construire grădiniţă Trestiana, sat Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”

Hotararea 11/20.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 29/2016 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului “Construire grădiniţă Trestiana, sat Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 12/20.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 23/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 13/20.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 24/2016 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului “Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 14/20.03.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Griviţa
Hotararea 8/25.02.2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019
Hotararea 9/25.02.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 2/29.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Consolidare DC 75 Odaia Bursucani, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor”
Hotararea 3/29.01.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţie „Consolidare DC 75 Odaia Bursucani, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor”
Hotararea 4/29.01.2019 privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2018
Hotararea 5/29.01.2019 privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Griviţa pentru anul şcolar 2019-2020
Hotararea 6/29.01.2019 privind aprobarea realizării unor lucrări pe domeniul public sau privat al comunei Griviţa în vederea realizării obiectivului: „Construire reţea subterană şi aeriană de fibră optică pentru comunicaţii electronice”
Hotararea 7/29.01.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 35/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Griviţa
Hotararea 1/09.1.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 615.112,75 lei, din excedentul bugetar al anului 2018
2018
Hotararea 39/17.12.2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 7/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului: “Extindere reţea canalizare în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 40/17.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2019 … continuare
Hotararea 41/17.12.2018 privind aprobarea scoaterii din evidenţă şi trecerea într-o evidenţă separată a debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate şi scăderea din evidenţe, a creanţelor fiscale, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită
Hotararea 42/17.12.2018 privind aprobarea acordării unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Griviţa
Hotararea 43/17.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2018
Hotararea 44/17.12.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 36/29.11.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2018
Hotararea 37/29.11.2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul III, anul 2018
Hotararea 38/29.11.2018 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare DC 75 Odaia Bursucani, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor” … continuare
Hotararea 33/31.10.2018 privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2018 – 31 martie 2019”
Hotararea 34/31.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,Construire: Corp C1 – Spaţiu comercial produse funerare, Corp C2 – Spaţiu îmbălsămare, Corp C3 – Garaj, împrejmuire teren”
Hotararea 35/31.10.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 29/28.09.2018 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 31/25.09.2015 pentru însuşirea propunerilor Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public de modificare şi completare a inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţului Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001
Hotararea 30/28.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2018
Hotararea 31/28.09.2018 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa
Hotararea 32/28.09.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Griviţa în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Stroe Belloescu Griviţa
Hotararea 22/31.08.2018 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui. Silvestru Gelu
Hotararea 23/31.08.2018 privind validarea mandatului de consilier local a dlui. Pavel Maricel
Hotararea 24/31.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 6/29.06.2016 privind aprobarea constituirii Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa
Hotararea 25/31.08.2018 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa,  Raport evaluare terencontinuare
Hotararea 26/31.08.2018 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa, Raport evaluare terencontinuare
Hotararea 27/31.08.2018 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa, Raport evaluare terencontinuare
Hotararea 28/31.08.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 20/31.07.2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul II, anul 2018
Hotararea 21/31.07.2018 privind aprobarea actualizării taxei speciale de salubrizare pentru anul 2018
Hotararea 17/29.06.2018 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive pe raza administrativ – teritorială a comunei Griviţa
Hotararea 18/29.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,Anexă gospodărească pentru exploataţie agricolă şi împrejmuire teren”
Hotararea 19/29.06.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 13/30.05.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 14/30.05.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie „Construire grădiniţă Trestiana, sat Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 15/30.05.2018 privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2017
Hotararea 16/30.05.2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul I, anul 2018
Hotararea 8/16.02.2018 privind realizarea obiectivului de investiţii: “Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale, în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 9/16.02.2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018
Hotararea 10/16.02.2018 privind aprobarea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Primăriei comunei Griviţa
Hotararea 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2019-2021 al comunei Griviţa
Hotararea 12/16.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 24/31.05.2013 privind actualizarea componenţei Consiliului comunitar consultativ
Hotararea 2/31.01.2018 privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2018-2019
Hotararea 3/31.01.2018 privind închirierea, prin atribuire directă, a pajiştilor, aparţinând domeniului privat al comunei Griviţa
Hotararea 4/31.01.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 62/2017 privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Griviţa
Hotararea 5/31.01.2018 privind aprobarea achiziţiei de servicii pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale stradale la nivelul comunei Griviţa
Hotararea 6/31.01.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 35/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Griviţa
Hotararea 7/31.01.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 1/08.01.2018 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 33.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017
2017
Hotararea 66/20.12.2017 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune a păşunii încheiat cu “Asociaţia Griviţa” a crescătorilor de animale din comuna Griviţa
Hotararea 65/20.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2018 ….. continuare 1
Hotararea 64/20.12.2017 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern
Hotararea 63/20.12.2017 privind acordarea unor stimulente financiare elevilor şi profesorilor/învăţătorilor din comuna Griviţa care au obţinut distincţii la competiţiile şcolare
Hotararea 62/20.12.2017 privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Griviţa 
 Hotararea 61/29.11.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2017
Hotararea 60/22.11.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 59/22.11.2017 privind implementarea proiectului: „Înfiinţarea centrului cultural
Stroe S. Belloescu, în satul Grivita, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 58/22.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor aferenţi obiectivului de investiţii: „Înfiinţarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, în satul Grivita, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”

Hotararea 57/22.11.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 46/15.09.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Griviţa în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Stroe Belloescu Griviţa

Hotararea 56/22.11.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 6/29.06.2016 privind aprobarea constiturii Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa

Hotararea 55/22.11.2017 privind validarea mandatului de consilier local a dlui. Vişan Ghiorghe

Hotararea 54/22.11.2017 privind validarea mandatului de consilier local a dlui. Focşa Ioan-Florin
Hotararea 53/22.11.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 1/23.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Griviţa 
Hotararea 52/31.10.2017 privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie “Amenajare torent Hârtop afectat de fenomenele meteorologice din perioada 20-22.02.2017”
Hotararea 51/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2017
Hotararea 50/31.10.2017 privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018”
Hotararea 49/31.10.2017 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui. Topalea Gheorghe Cătălin
Hotararea 48/31.10.2017 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui. Creţu Neculai
Hotararea 47/15.09.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa
Hotararea 46/15.09.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Griviţa în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Stroe Belloescu Griviţa
Hotararea 45/15.09.2017 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui
Hotararea 44/15.09.2017 pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001
Hotararea 43/15.09.2017 privind clasificarea unor drumuri de interes local aflate pe teritoriul administrativ al comunei Griviţa, judeţul Vaslui
Hotararea 42/31.08.2017 privind aprobarea întocmirii Proiectului tehnic pentru investiţia “Amenajare torent Hârtop afectat de fenomenele meteorologice din perioada 20-22.02.2017”
Hotararea 41/31.08.2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru semestrul I, anul 2017
Hotararea 40/31.08.2017 pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001
Hotararea 39/31.07.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa
Hotararea 38/31.07.2017 privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi pentru investiţia “Înfiinţarea Centrului cultural Stroe Belloescu, în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 37/31.07.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001
Hotararea 36/31.07.2017 privind aprobarea proiectului de desfiinţare a imobilului Cămin cultural Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui
Hotararea 35/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Griviţa
Hotararea 34/31.07.2017 privind aprobarea achiziţionării unui autoturism în sistem leasing
Hotararea 33/31.07.2017 privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Consolidare ravenă, în satul Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 32/31.07.2017 privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru investiţia “Refacere străzi afectate de fenomenele meteorologice din perioada 20-22.02.2017, în satul Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 31/31.07.2017 privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru investiţia “Refacere străzi afectate de fenomenele meteorologice din perioada 20-22.02.2017, în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 30/30.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Griviţa
Hotararea 29/31.05.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 28/31.05.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2017
Hotararea 27/31.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 36/28.12.2016 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
Hotararea 26/31.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 6/29.06.2016 privind aprobarea constiturii Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa
Hotararea 25/31.05.2017 privind validarea mandatului de consilier local a dlui. Horia Sorin Marius
Hotararea 24/31.05.2017 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui. Iordache Viorel-Cornel
Hotararea 23/28.04.2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul I, anul 2017
Hotararea 22/29.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa
Hotararea 21/29.03.2017 privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Griviţa
Hotararea 20/29.03.2017 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2017
Hotararea 19/29.03.2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale
Hotararea 18/29.03.2017 privind aprobarea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Primăriei comunei Griviţa, judeţul Vaslui
Hotararea 17/29.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2018-2020 al comunei Griviţa
Hotararea 16/29.03.2017 privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016
Hotararea 15/29.03.2017 pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001
Hotararea 14/29.03.2017 privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2016
Hotararea 13/17.03.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 20/20.09.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001
Hotararea 12/17.03.2017 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui
Hotararea 11/28.02.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 47/25.09.2009 privind asocierea comunei Griviţa cu judeţul Vaslui şi unităţile administrativ – teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, în vederea dezvoltării sistemului integrat de management al deşeurilor solide şi extinderea infrastructurii în judeţul Vaslui
Hotararea 10/28.02.2017 privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2017-2018
Hotararea 9/26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa
Hotararea 8/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului: “Modernizare şi extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 7/26.01.2017 privind instrumentarea proiectului: “Extindere reţea canalizare în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 6/26.01.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 28/28.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Construire grădiniţă Trestiana, sat Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 5/26.01.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 26/28.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare şi extindere Şcoala gimnazială “Stroe Belloescu” sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 4/26.01.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 23/28.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 3/26.01.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 16/12.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Şcoală primară Stroe Belloescu cuplată cu Grădiniţă – program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 2/26.01.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 17/29.03.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 1/09.01.2017 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 284.040,01 lei, din excedentul bugetar al anului 2016 
2016
 
Hotararea 37/28.12.2016 privind stabilirea nivelului redevenţei, începând cu anul 2017, pentru contractele de concesiune a terenurilor încheiate de comuna Griviţa
Hotararea 36/28.12.2016 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
Hotararea 35/28.12.2016 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2017
Hotararea 34/28.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2017; continuare 1; continuare 2
Hotararea 33/19.12.2016 privind încheierea unui parteneriat între Comuna Griviţa şi Asociaţia “Ţara Tinerilor Uniţi” în vederea implementării proiectului “Pe urmele lui Moş Crăciun”
Hotararea 32/19.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2016
Hotararea 31/28.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa
Hotararea 30/28.11.2016 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui
Hotararea 29/28.11.2016 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului “Construire grădiniţă Trestiana, sat Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 28/28.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Construire grădiniţă Trestiana, sat Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 27/28.11.2016 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului “Modernizare şi extindere Şcoala gimnazială “Stroe Belloescu” sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 26/28.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare şi extindere Şcoala gimnazială “Stroe Belloescu” sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 25/28.10.2016 privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017”
Hotararea 24/28.10.2016 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului “Modernizare drumuri de interes local în localitătile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 23/28.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drumuri de interes local în localitătile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
Hotararea 22/20.09.2016  privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa
Hotararea 21/20.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 18/12.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Griviţa în Consiliul de administraţie al şcolii gimnaziale Stroe Belloescu Griviţa
 
12.09.2016

Proces verbal sedinta 12 septembrie 2016 …detalii

12.09.2016

privind desemnarea reprezentantilor Consilului local al comunei Grivita
in Consilul de administratie al Scolii gimnaziale Stroe Belloescu Grivita …detalii

12.09.2016

privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Scoala primara Stroe Belloescu cuplata cu Gradinita – program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui” …detalii

12.09.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie „Scoala primara Stroe Belloescu cuplata cu Gradinita – program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui” …detalii

31.08.2016

Raport de activitate privind Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgență în semestrul II anul 2015 …detalii

31.08.2016

Proces verbal sedinta 31 august 2016 …detalii

31.08.2016

privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele UAT comuna Griviţa în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui …detalii

29.07.2016

Proces verbal sedinta 27 iulie 2016 …detalii

29.07.2016

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru semestrul I, anul 2016 …detalii

29.07.2016

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul I, anul 2016 …detalii

29.07.2016

privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Şcoală primară Stroe Belloescu cuplată cu Grădiniţă – program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

29.07.2016

privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Modernizare drumuri de interes local în localitătile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

29.07.2016

privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2016 …detalii

04.07.2016

Proces verbal sedinta 04 iulie 2016 …detalii

04.07.2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa …detalii

04.07.2016

privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2016 …detalii

04.07.2016

privind aprobarea elaborării şi implementării unui proiect în cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 …detalii

29.06.2016

Proces verbal sedinta 29 iunie 2016 …detalii

29.06.2016

privind aprobarea constiturii Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa …detalii

23.06.2016

Proces verbal sedinta 23 iunie 2016 …detalii

23.06.2016

privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

23.06.2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă …detalii

23.06.2016

privind constituirea Consiliului local al comunei Griviţa …detalii

23.06.2016

privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 …detalii

23.06.2016

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Griviţa …detalii

27.05.2016

Proces verbal sedinta 27 mai 2016 …detalii

27.05.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,Clădire P+M cu destinaţia vânzări şi producţie produse cosmetice” …detalii

27.04.2016

Proces verbal sedinta 27 aprilie 2016 …detalii

27.04.2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada mai – iunie 2016 …detalii

27.04.2016

privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015 …detalii

27.04.2016

privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2016 …detalii

21.03.2016

Proces verbal sedinta 21 martie 2016 …detalii

21.03.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinţe şi introducere teren în intravilan” …detalii

21.03.2016

privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă …detalii

21.03.2016

privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2016 …detalii

12.02.2016Proces verbal sedinta 12 februarie 2016 …detalii

12.02.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Execuţie foraj în vederea asigurării necesarului de apă prin intermediul unei ciuşmele în localitatea Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

12.02.2016

privind aprobarea proiectului de desfiinţare partială şi consolidare a imobilului Şcoala Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

02.02.2016Proces verbal sedinta 02 februarie 2016 …detalii

02.02.2016privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada martie – aprilie 2016 …detalii

02.02.2016privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Griviţa …detalii

02.02.2016privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016 …detalii

02.02.2016privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2016-2017 …detalii

02.02.2016privind stabilirea criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale …detalii

02.02.2016privind aprobarea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Primăriei comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

02.02.2016privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016 …detalii

02.02.2016privind privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2015 …detalii

15.01.2016Proces verbal sedinta 15 ianuarie 2016 …detalii

15.01.2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 17/29.03.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

2015

22.12.2015Proces verbal sedinta 22 decembrie 2015 …detalii

22.12.2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada ianuarie – februarie 2016 …detalii

22.12.2015Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul III, anul 2015 …detalii

22.12.2015Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna decembrie …detalii

22.12.2015Privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2016 …detalii  

27.11.2015Proces verbal sedinta 27 noiembrie 2015 …detalii

27.11.2015privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016 …detalii, …detalii1 …detalii2

27.11.2015privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna noiembrie …detalii

27.11.2015privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

27.11.2015privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros …detalii

27.11.2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 18/28.04.2011 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului atribuit în folosinţă gratuită unităţilor de cult, în proprietatea Parohiei Trestiana din comuna Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

27.11.2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 20/31.07.2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa …detalii  

30.10.2015Proces verbal sedinta 30 octombrie 2015 …detalii

30.10.2015Privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie – decembrie 2015 …detalii

30.10.2015Privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2015 – 15 martie 2016” …detalii

30.10.2015Privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii  

25.09.2015Proces verbal sedinta 25 septembrie 2015 …detalii

25.09.2015Pentru însuşirea propunerilor Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public de modificare şi completare a inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţului Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 …detalii

25.09.2015Privind declararea unor bunuri de interes public şi aparţinând domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii 

31.08.2015Proces verbal sedinta 31 august 2015 …detalii

31.08.2015Raport de activitate SVSU …detalii

31.08.2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada septembrie – octombrie 2015 …detalii

31.08.2015privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

31.08.2015privind aprobarea întocmirii documentaţiilor tehnice şi economice pentru execuţia unui foraj în vederea asigurării necesarului de apă potabilă în localitatea Odaia Bursucani …detalii

31.08.2015privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna august …detalii 

30.07.2015Proces verbal sedinta 30 iulie 2015 …detalii

30.07.2015privind aprobarea demolării imobilului Cămin cultural din sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

30.07.2015privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Grup sanitar cu branşament la reţelele de apă şi canalizare din zona Şcoala Trestiana” …detalii

30.07.2015privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Extindere reţele de distribuţie a apei în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

30.07.2015privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Griviţa şi al Regulamentului Local de Urbanism …detalii

30.07.2015privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru semestrul I, anul 2015 …detalii  

29.06.2015privind alegerea presedintelui de sedinta si a presedintelui de rezerva a Consiliului Local Grivita pentru perioada iulie-august 2015 …detalii

29.06.2015privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului in cadrul Proiectului “Infiintarea parcului Stroe S. Belloescu in satul Grivita, comuna Grivita, judetul Vaslui” …detalii

29.06.2015privind aprobarea contului de executie a bugetului local pentru trimestrul I …detalii  

15.05.2015privind participarea la parteneriatul “ASOCIAŢIA GAL COVURLUI” …detalii  

30.04.2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada mai – iunie 2015 …detalii

30.04.2015pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale, pe raza administrativ- teritorială a comunei Griviţa …detalii  

27.03.2015privind stabilirea criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale …detalii

27.03.2015privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Griviţa …detalii

27.03.2015privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

27.03.2015privind instituirea taxei speciale de salubrizare în valoare de 2,36 lei/persoană/lună …detalii

27.03.2015privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Griviţa în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui pentru serviciul de salubrizare …detalii  

25.02.2015privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului “Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

12.02.2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada martie – aprilie 2015 …detalii

12.02.2015privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2015 …detalii

12.02.2015privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 24/31.05.2013 privind actualizarea componenţei Consiliului comunitar consultativ …detalii

12.02.2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 33/19.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2015 …detalii

12.02.2015privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2015-2016 …detalii

12.02.2015privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2015 …detalii

12.02.2015privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2014 …detalii

09.02.2015privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 109.557,01 lei, din excedentul bugetar al anului 2014 …detalii

2014

19.12.2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada ianuarie – februarie 2015 …detalii

19.12.2014privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul III, anul 2014 …detalii

19.12.2014privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2015 …detalii

19.12.2014privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2015 …detalii

11.12.2014privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna decembrie …detalii

31.10.2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie – decembrie 2014 …detalii

31.10.2014privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

31.10.2014privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014 – 15 martie 2015” …detalii

31.10.2014privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna octombrie …detalii

29.08.2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă a Consiliului local Griviţa pentru perioada septembrie – octombrie 2014 …detalii

29.08.2014privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna august …detalii

31.07.2014privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a spaţiului cu destinaţia cabinet medical, situat în satul Griviţa …detalii

31.07.2014privind concesionarea, prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 3.041 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Griviţa …detalii

31.07.2014privind concesionarea, prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 4.682 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Griviţa …detalii

31.07.2014privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru semestrul I, anul 2014 …detalii

31.07.2014privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa …detalii

31.07.2014privind stabilirea nivelului redevenţei, începând cu anul 2015, pentru contractele de concesiune a terenurilor încheiate de comuna Griviţa …detalii

31.07.2014privind actualizarea nivelului penalităţilor de întârziere aferent contractelor de concesiune a terenurilor încheiate de comuna Griviţa …detalii

31.07.2014privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Griviţa …detalii

31.07.2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada iulie – august 2014 …detalii

30.05.2014privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru trimestrul I, anul 2014 …detalii

30.05.2014privind încadrarea şi delimitarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul comunei Griviţa în vederea stabilirii taxelor şi impozitelor locale …detalii

30.05.2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada mai – iunie 2014 …detalii

31.03.2014privind aprobarea nivelului redevenţei pentru contractul de concesiune a păşunii comunale şi a planului de lucrări pentru întreţinerea păşunii comunale …detalii

31.03.2014privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2014, pentru Primăria Comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

31.03.2014privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

31.03.2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada martie – aprilie 2014 …detalii

30.01.2014privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de către contravenienţi a muncii în folosul comunităţii …detalii

30.01.2014privind stabilirea, pentru anul 2014, a criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale …detalii

30.01.2014privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2014 …detalii

30.01.2014privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 …detalii

30.01.2014privind cheltuirea excedentului bugetar la sfârşitul anului 2013 …detalii

30.01.2014aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2013 …detalii

10.01.2014pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Înfiinţarea parcului Stroe Belloescu în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

10.01.2014privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 289.458,96 lei, din excedentul bugetar al anului 2013 …detalii  

2013   

20.12.2013privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada ianuarie – februarie 2014 …detalii

20.12.2013privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice …detalii

20.12.2013privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2014-2015 …detalii

20.12.2013privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2014 …detalii

20.12.2013privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 …detalii

20.12.2013privind aprobarea luării în administrare a unor eurocontainere pentru deşeuri reciclabile şi menajere …detalii

20.12.2013privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 380 unităţi de compostare individuală …detalii

16.12.2013privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, luna decembrie …detalii

27.11.2013privind instrumentarea şi aprobarea implicării Consiliului Local Griviţa, judeţul Vaslui, în proiectul: „Înfiinţarea parcului Stroe Belloescu în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

27.11.2013privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

27.11.2013privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, luna noiembrie …detalii

31.10.2013privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie – decembrie 2013 …detalii

31.10.2013privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie – decembrie 2013 …detalii

31.10.2013privind aprobarea “ Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2013 – 15 martie 2014” …detalii

31.10.2013privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

31.10.2013privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trimestrul III anul 2013 …detalii

12.09.2013privind desemnarea reprezentanţilor Consilului local al comunei Griviţa în Consilul de administraţie al Şcolii gimnaziale Stroe Belloescu Griviţa …detalii

12.09.2013privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 71.125 euro …detalii

12.09.2013privind desemnarea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale …detalii

29.08.2013privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada septembrie – octombrie 2013 …detalii

29.08.2013privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru semestrul I anul 2013 …detalii

29.08.2013privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2012 …detalii

12.06.2013privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada iulie – august 2013 …detalii

12.06.2013privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, luna iunie …detalii

22.04.2013privind actualizarea componenţei Consiliului comunitar consultativ …detalii

22.04.2013privind aprobarea arendării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren agricol …detalii

22.04.2013privind instrumentarea şi aprobarea implicării Consiliului Local Griviţa, judeţul Vaslui, în proiectul „Achiziţie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală” …detalii

05.04.2013privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada mai – iunie 2013 …detalii

05.04.2013privind aprobarea bugetului activităţilor autofinanţate şi a bugetelor extrabugetare pe anul 2013 …detalii

05.04.2013privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 …detalii

29.03.2013privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa …detalii

29.03.2013privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

29.03.2013privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne al comunei Griviţa pe anul 2013 …detalii

29.03.2013privind aprobarea participării Consiliului Local Griviţa, judeţul Vaslui, la PNDR – Axa 4 LEADER …detalii

29.03.2013privind aprobarea cotizaţiei anuale a comunei Griviţa pentru funcţionarea Asociaţiei “GAL COVURLUI” …detalii

29.03.2013privind aprobarea nivelului redevenţei pentru contractul de concesiune a păşunii comunale …detalii

29.03.2013pentru însuşirea propunerilor Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public de modificare şi completare a inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţului Vaslui, atestat prin anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 …detalii

29.03.2013privind declararea unor bunuri de interes public şi aparţinând domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

29.03.2013privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2013-2014 …detalii

12.03.2013privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 36.818 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative …detalii

12.03.2013privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada martie – aprilie 2013 …detalii

18.01.2013privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

18.01.2013privind stabilirea, pentru anul 2013, a criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale …detalii

18.01.2013privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de către contravenienţi a muncii în folosul comunităţii …detalii

18.01.2013privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2013 …detalii

18.01.2013privind cheltuirea excedentului bugetar la sfârşitul anului 2012 …detalii

18.01.2013privind stabilirea de impozite şi taxe locale pentru anul 2013 …detalii

09.01.2013privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de 2.514.106,58 lei, din excedentul bugetar al anului 2011 …detalii  

2012   

27.12.2012privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada ianuarie – februarie 2013 …detalii

27.12.2012privind constatarea împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită asupra unor creanţe fiscale ale unor contribuabili din comuna Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

27.12.2012privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2013 …detalii

27.12.2012privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, luna decembrie …detalii

22.11.2012pentru împuternicirea persoanelor însărcinate cu constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Legea nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor …detalii

22.11.2012privind aprobarea executării unor foraje verticale de adâncime în satul Griviţa şi Trestiana …detalii

22.11.2012privind înfiinţarea unui târg de animale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

22.11.2012privind modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 1/2012 privind cheltuirea excedentului bugetar la sfârşitul anului 2011 …detalii

22.11.2012privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, luna noiembrie …detalii

22.11.2012privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada noiembrie – decembrie 2012 …detalii

26.09.2012privind aprobarea “ Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2012 – 15 martie 2013” …detalii

26.09.2012privind suportarea costurilor aferente administrării spaţiului din biblioteca locală, în cadrul Programului Naţional “Biblionet – lumea în biblioteca mea” …detalii

26.09.2012privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, luna septembrie …detalii

26.09.2012pentru aprobarea Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului comunei Griviţa …detalii

26.09.2012privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Griviţa …detalii

26.09.2012privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: ,,Înfiintare fabrică producţie peleţi şi brichete la S.C. Bripeltec S.R.L., în comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

26.09.2012privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: “Înfiinţare atelier producţie fier forjat, în comuna Griviţa, judeţul Vaslui” …detalii

26.09.2012privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Griviţa nr. 8/2012 privind aprobarea constiturii comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa …detalii

26.09.2012privind validarea mandatului de consilier local a dlui Vişan Ghiorghe …detalii

26.09.2012privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a dlui Răileanu Ştefan …detalii

01.08.2012privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi al preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada septembrie – octombrie 2012 …detalii

01.08.2012privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru proiectul: “Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole în extravilan”, proprietar S.C. Silvesrom Srl. …detalii

01.08.2012privind aprobarea unor măsuri pentru stabilirea tarifelor la furnizarea apei potabile în comuna Griviţa …detalii

01.08.2012privind aprobarea unor măsuri privind efectuarea branşamentelor la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din comuna Griviţa …detalii

01.08.2012privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele UAT Griviţa în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui …detalii

01.08.2012privind aprobarea constiturii comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa …detalii

05.07.2012privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Comuna Griviţa şi Asociaţia „Bună ziua, copii din România” Bârlad …detalii

05.07.2012privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa, judeţul Vaslui …detalii

05.07.2012privind validarea mandatului de consilier local a dlui Pavel Maricel …detalii

24.06.2012privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi al preşedintelui de rezervă al Consiliului local Griviţa pentru perioada iunie – iulie 2012 …detalii

24.06.2012privind constituirea Consiliului local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui ales la data de 10 iunie 2012 …detalii

24.06.2012privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 10 iunie 2012 …detalii

24.06.2012privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Griviţa …detalii  

2011   

25.03.2011Hotararea privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de maxim 1.500.000 lei …detalii