Hotărâri

 • Hotararea nr. 17/26.02.2021 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
 • Hotararea nr. 16/26.02.2021 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 35/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 15/26.02.2021 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 14/26.02.2021 privind avizarea fluxului de călători şi a staţiilor de îmbarcare/debarcare de la nivelul comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 13/26.02.2021 privind stabilirea domeniilor şi locurilor în care se pot presta activităţi de muncă în folosul comunităţii
 • Hotararea 12/26.02..2021 privind aprobarea programului de măsuri pentru întreţinerea drumurilor de interes local
 • Hotarare nr. 11/26.02.2021 pentru aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021
 • Hotararea nr. 10/26.02.2021 pentru desemnarea persoanei care să reprezinte interesele comunei Griviţa în adunarea generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui
 • Hotararea nr. 9/26.02.2021 pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2020
 • Hotararea 8/27.01.2021 pentru desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale secretarului general al comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 7/27.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 3/2018 privind închirierea, prin atribuire directă, a pajiştilor, aparţinând domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 6/27.01.2021 pentru aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2021-2022
 • Hotararea nr. 5/27.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 17/2020 privind actualizarea cu rata inflaţiei şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
 • Hotararea nr. 4/27.01.2021 pentru anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 3/27.01.2021 privind alegerea viceprimarului comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 2/8.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 17/2020 privind actualizarea cu rata inflaţiei şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
 • Hotararea nr. 1/8.01.2021 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anilor precedenţi

2020

 • Hotararea nr. 71/28.12.2020 privind încadrarea şi delimitarea pe zone a terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 70/28.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2020
 • Hotararea nr. 69/16.12.2020 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Griviţa şi aprobarea Nomenclatorului stradal
 • Hotararea nr. 68/16.12.2020 pentru aprobarea cuantumului burselor şcolare acordate de Şcoala Gimnazială “Stroe Belloescu” Griviţa pentru anul școlar 2020-2021
 • Hotararea nr. 67/16.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate şi demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii “Înfiinţare sistem de distribuție inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
 • Hotararea nr. 66/16.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2020
 • Hotararea nr. 65/11.12.2020 privind aprobarea scoaterii din evidenţă a creanţelor fiscale – amenzi pentru persoanele decedate
 • Hotararea nr. 64/03.12.2020 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
 • Hotararea nr. 63/03.12.2020 pentru aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Odaia Bursucani, comuna Grivița, județul Vaslui”
 • Hotararea nr. 62/03.12.2020 pentru aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Înfiinţare sistem de distribuție inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
 • Hotararea nr. 61/18.11.2020 pentru înregistrarea comunei Griviţa în Sistemul Naţional Electronic de Plată online
 • Hotararea nr. 60/18.11.2020 privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021”
 • Hotararea nr. 59/18.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consilului local al comunei Griviţa în Consilul de administraţie al Şcolii gimnaziale Stroe Belloescu Griviţa
 • Hotararea nr. 58/18.11.2020 pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul III, anul 2020
 • Hotararea nr. 57/06.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Griviţa, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”
 • Hotararea nr. 56/06.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Grivța, județul Vaslui”
 • Hotararea nr. 55/06.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului local Griviţa
 • Hotararea nr. 54/06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa
 • Hotararea nr. 53/06.11.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
 • Hotararea nr. 52/23.09.2020 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 51/23.09.2020 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 50/23.09.2020 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 49/23.09.2020 privind concesionarea unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 48/23.09.2020 privind aprobarea devizul general actualizat şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: Modernizare şi extindere Şcoala gimnazială „Stroe Belloescu” sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”
 • Hotararea nr.47/23.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2020
 • Hotararea nr. 46/28.08.2020 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
 • Hotararea nr. 45/28.08.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 14/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Griviţa
 • Hotararea nr. 44/28.08.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2020
 • Hotararea nr. 43/28.08.2020 pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru semestrul I, anul 2020
 • Hotărârea nr. 42/31.07.2020 privind concesionarea unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 41/31.07.2020 privind concesionarea unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 40/31.07.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Griviţa nr. 33/30 iunie 2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 39/31.07.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Griviţa nr. 31/30 iunie 2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 38/31.07.2020 pentru aprobarea instituirii burselor Stroe Belloescu şi a condiţiilor de acordare
 • Hotărârea nr. 37/31.07.2020 privind concesionarea unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 36/31.07.2020 privind concesionarea unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 35/30.06.2020 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
 • Hotărârea nr. 34/30.06.2020 privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Grivița, județul Vaslui” … Anexa nr. 2
 • Hotărârea nr. 33/30.06.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 32/30.06.2020 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 31/30.06.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 30/30.06.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 29/29.05.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 28/29.05.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 27/29.05.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 26/29.05.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 25/29.05.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 24/29.05.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 23/29.05.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2020
 • Hotărârea nr. 22/29.05.2020 privind aprobarea vânzării unui teren intravilan ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 21/29.05.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 20/29.05.2020 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a unui teren intravilan
 • Hotărârea nr. 19/29.05.2020 privind anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 18/30.04.2020 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
 • Hotărârea nr. 17/30.04.2020 privind actualizarea cu rata inflaţiei şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
 • Hotărârea nr. 16/30.04.2020 pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul I, anul 2020
 • Hotărârea nr. 15/31.03.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 30/30.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Griviţa
 • Hotărârea nr. 14/31.03.2020 pentru aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020
 • Hotărârea nr. 13/31.03.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2020
 • Hotărârea nr. 12/31.03.2020 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
 • Hotărârea nr. 11/16.03.2020 privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea nr. 10/16.03.2020 pentru aprobarea alipirii unor teren aparţinând domeniului public al comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 9/20.02.2020 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Griviţa
 • Hotărârea nr. 8/20.02.2020 pentru aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 7/20.02.2020 privind aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru pajiştile din comuna Griviţa
 • Hotărârea nr. 6/20.02.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 3/2020 pentru aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare
 • Hotărârea nr. 5/20.02.2020 privind aprobarea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Primăriei comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 4/20.02.2020 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2021-2023 al comunei Griviţa
 • Hotărârea nr. 3/27.01.2020 pentru aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare … continuare                        
 • Hotărârea nr. 2/27.01.2020 pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2019                         
 • Hotărârea nr. 1/08.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anilor precedenţi