Proiecte

Principalele obiective de investiţii propuse a fi realizate în anul 2018:

 1. „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”;
 2. „Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satele Griviţa şi Trestiana”;
 3. „Extinderea reţelei de canalizare în satele Griviţa şi Trestiana”;
 4. „Realizare branşamente la reţeaua de canalizare”;
 5. „Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana”;
 6. „Realizare trotuare şi refacere sistem de colectare ape pluviale aferente DN 24D”;
 7. „Întreţinere drumuri comunale şi săteşti în localităţile Trestiana, Griviţa şi Odaia Bursucani”;
 8. „Construire Şcoală primară Stroe Belloescu cuplată cu grădiniţă program normal sat Odaia Bursucani”;
 9. „Construire Grădiniţă Trestiana”;
 10. „Modernizare şi extindere Şcoală gimnazială Stroe Belloescu Griviţa”;
 11. „Înfiinţarea centrului cultural Stroe Belloescu în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”;
 12. „Lucrări de consolidare ravenă satul Odaia Bursucani”;
 13. „Realizare amenajamentelor pastorale pentru pajiştile permanente”;
 14. „Amenajare torent Hîrtop Griviţa”.

Principalele obiective de investiţii propuse a fi realizate în anul 2017:

 

 1. „Punere în execuţie foraj în vederea asigurării necesarului de apă prin intermediul unor ciuşmele stradale în localitatea Odaia Bursucani”.
 2. „Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satele Griviţa şi Trestiana”.
 3. „Extinderea reţelei de canalizare în satele Griviţa şi Trestiana”.
 4. „Realizare branşamente la reţeaua de canalizare”.
 5. „Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana”.
 6. „Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana”.
 7. „Întreţinere drumuri comunale şi săteşti în localităţile Trestiana, Griviţa şi Odaia Bursucani”.
 8. „Construire Şcoală primară Stroe Belloescu cuplată cu grădiniţă program normal sat Odaia Bursucani”.
 9. „Construire Grădiniţă Trestiana”.
 10. „Modernizare şi extindere Şcoală gimnazială Stroe Belloescu Griviţa”.
 11. „Înfiinţare centru after school în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui prin modernizare, extindere şi schimbare destinaţie clădire existenţă”.
 12. „Lucrări de consolidare ravenă satul Odaia Bursucani”.
 13. „Realizare amenajamentelor pastorale pentru pajiştile permanente”.
 14. „Amenajare torent Hîrtop Griviţa”.

     15. „Modernizare drumuri săteşti comuna Griviţa”.