Proiecte

Principalele obiective de investiţii propuse a fi realizate în anul 2020:

 1. „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”;
 2. „Înființare rețea de alimentare cu apă în localitatea Odaia Bursucani”;
 3. „Extinderea reţelei de canalizare în satele Griviţa şi Trestiana”;
 4. „Realizare branşamente la reţeaua de canalizare”;
 5. „Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana”;
 6. ,,Colectarea și evacuarea ape pluviale pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, sat Trestiana, comuna Grivița, judeţul Vaslui”;
 7. „Realizare podețe de acces la proprietăți în satul Trestiana”;
 8. „Realizare trotuare pietonale în satele Griviţa şi Trestiana”;
 9. ‚,Realizare sistem de colectare ape pluviale aferente DN 24D, sat Trestiana, județul Vaslui”;
 10. „Întreţinere drumuri comunale şi săteşti în localităţile Trestiana, Griviţa şi Odaia Bursucani”;
 11. „Modernizare şi extindere Şcoală gimnazială Stroe Belloescu Griviţa”;
 12. „Înfiinţarea centrului cultural Stroe Belloescu în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”;
 13. Consolidare DC 75 Odaia Bursucani pentru înlăturarea efectelor calamităților, comuna Grivița ,județul Vaslui”;
 14. „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Griviţa, judeţul Vaslui“;
 15. „Realizare amenajamente pastorale pentru pajiştile permanente”;
 16. „Realizare împrejmuire şcoală şi grădiniță“;
 17. Amenajare teren pentru activități sportive și recreative“;
 18. „Amenajare spații de joacă și recreative“;
 19. ‚,Subtraversare drum național DN 24D km +4,842 pentru înlăturarea efectelor inundațiilor în satul Griviţa, județul Vaslui”;
 20. „Realizare grup sanitar și reparații curente pentru dispensarul uman, comuna Grivița, județul Vaslui”.

Principalele obiective de investiţii propuse a fi realizate în anul 2019:

 1. „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”;
 2. „Înființare rețea de alimentare cu apă în localitatea Odaia Bursucani”;
 3. „Extinderea reţelei de canalizare în satele Griviţa şi Trestiana”;
 4. „Realizare branşamente la reţeaua de canalizare”;
 5. „Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana”;
 6. „Realizare trotuare şi refacere sistem de colectare ape pluviale aferente DN 24D”;
 7. „Întreţinere drumuri comunale şi săteşti în localităţile Trestiana, Griviţa şi Odaia Bursucani”;
 8. „Construire Grădiniţă Trestiana”;
 9. „Modernizare şi extindere Şcoală gimnazială Stroe Belloescu Griviţa”;
 10. „Înfiinţarea centrului cultural Stroe Belloescu în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”;
 11. Consolidare DC 75 Odaia Bursucani pentru înlăturarea efectelor calamităților,comuna Grivița ,județul Vaslui;
 12. Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Griviţa, judeţul Vaslui“;
 13. „Realizare amenajamentelor pastorale pentru pajiştile permanente”;
 14. „Realizare împrejmuire şcoală şi gradiniţă“;
 15. Amenajare teren pentru activități sportive și recreative“.

 

Principalele obiective de investiţii propuse a fi realizate în anul 2018:

 1. „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”;
 2. „Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satele Griviţa şi Trestiana”;
 3. „Extinderea reţelei de canalizare în satele Griviţa şi Trestiana”;
 4. „Realizare branşamente la reţeaua de canalizare”;
 5. „Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana”;
 6. „Realizare trotuare şi refacere sistem de colectare ape pluviale aferente DN 24D”;
 7. „Întreţinere drumuri comunale şi săteşti în localităţile Trestiana, Griviţa şi Odaia Bursucani”;
 8. „Construire Şcoală primară Stroe Belloescu cuplată cu grădiniţă program normal sat Odaia Bursucani”;
 9. „Construire Grădiniţă Trestiana”;
 10. „Modernizare şi extindere Şcoală gimnazială Stroe Belloescu Griviţa”;
 11. „Înfiinţarea centrului cultural Stroe Belloescu în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”;
 12. „Lucrări de consolidare ravenă satul Odaia Bursucani”;
 13. „Realizare amenajamentelor pastorale pentru pajiştile permanente”;
 14. „Amenajare torent Hîrtop Griviţa”.