Stare civila

Pentru urgente de stare civila: Vatafu Bogdan: telefon: 0740301718

Informații furnizate de Comisia Europeanăși de Statele membre cu privire la conținutul
Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016
privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare
a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 1024/2012 (articolul 21) … Informare